Kuinka kertoa opiskelijoille mikä on crm?

Etenkin taloushallinnon alaa ja yrittäjyyttä opiskelevien opiskelijoiden on tärkeää tutustua crm-termiin ja ottaa se haltuun! Tällaisista termeistä voi vain olla yllättävän haastavaa muodostaa mielenkiintoinen luento tai muu opintosisältö. Jos tehtävänäsi on opettaa opiskelijoille mahdollisimman mielenkiintoisella tavalla mikä on crm ja mitä hyötyä siitä on, kannattaa lukea tästä artikkelista hyviä vinkkejä tähän haastavaan tehtävään!

CRM pähkinänkuoressa

Kerro ensin mikä on crm pähkinänkuoressa. Aloita termin avaamisesta. Mistä lyhenne CRM tulee ja mitä termi oikeastaan tarkoittaa? Mitä suomenkielistä sanaa siitä käytetään? Mihin CRM-järjestelmiä tarvitaan ja miksi yritysten on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että yrityksen CRM on kunnossa? Pyri pitämään termin alustus lyhyenä ja selkeänä. Korosta pääkohtia ja tarjoa oppimisen tueksi esimerkiksi selkeät luentomonisteet. Käytä mahdollisuuksien mukaan opetuksen tukena videota tai muuta mielenkiintoista materiaalia.

Saarnaa crm:n hyödyistä

Crm:n hyödyistä kannattaa saarnata! Laadukas crm nimittäin parantaa yrityksen asiakkuudenhallintaa niin merkittävällä tavalla ja niin monin eri tavoin, että tästä aiheesta riittäisi puhuttavaa useammallekin luennolle! Tarvittaessa voit toki pitää aiheesta jopa kokonaisen luentosarjan. Kerro tilanteista, joissa crm antaa yritykselle ratkaisevan kilpailuedun. Kerro myös siitä, kuinka crm auttaa takaamaan, että asiakas kokee tulleensa kohdelluksi kuninkaan tavoin. Tässä yhteydessä voi olla mielekästä pohtia yhdessä mitä tapahtuu, kun asiakas kokee saaneensa hyvää asiakaspalvelua ja on tyytyväinen yrityksen toimintaan. Laatikaa vaikkapa kaksi mind mappia – toinen tyytyväisestä asiakkaasta ja toinen tyytymättömästä asiakkaasta. Kuinka tyytyväinen asiakas todennäköisesti toimii? Entä tyytymätön asiakas? Mitä tästä seuraa yritykselle? Havainnollistavat mind mapit auttavat opiskelijoita hahmottamaan crm:n ja asiakaskokemusten merkitystä yritykselle.

Kannattaa varmasti täsmentää myös sitä, kuinka crm auttaa yritystä keräämään systemaattisesti asiakaspalautetta. Tämän palautteen pohjalta sen on entistä helpompaa toimia jatkossakin asiakasta tyydyttävällä tavalla. Samalla yritys oppii tuntemaan entistä paremmin asiakkaidensa tarpeet ja toiveet. Tämän tiedon pohjalta yrityksen on entistä helpompaa tarjota asiakkaan tarpeet ja toiveet täyttäviä tuotteita ja palveluita.

Syvennä käytännön esimerkeillä

Käytännön esimerkit siitä, miten crm toimii ja mitä tapahtuu, jos se ei toimi, auttavat opiskelijoita syventämään oppimaansa. Voitte yhdessä miettiä, miltä toimimaton asiakkuudenhallinta näyttää asiakkaan näkökulmasta. Entä mitä se aiheuttaa yritykselle? Jos olet itse yrittäjä, joka on kokenut kantapään kautta toimimattoman asiakkuudenhallinnan nurjan puolen, käytä rohkeasti näitä esimerkkejä vaikka hieman humoristisella otteella. Voitte tehdä aiheeseen liittyen vaikka pienen ryhmätyön tai harjoitteen luennon aikana. Usein tällaiset harjoitukset auttavat opiskelijoita syventämään oppimaansa ja muistamaan sen tavallista paremmin.

Esittele yrityksiä

Voit luennon aikana esitellä myös yrityksiä, jotka auttavat laittamaan crm-järjestelmät kuntoon. Kerro esimerkiksi Lime Technologies -nimisestä yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista. Limen crm-järjestelmä tarjoaa kokonaisnäkymän yrityksen asiakkaista. Siitä löytyy tilaa myös tärkeille asiakirjoille ja sen kautta on mahdollista hallita tikettejä asiakaspalveluun. Tiketit on jopa mahdollista värikoodata, mikä on hyvä vaihtoehto etenkin visuaaliselle asiakaspalvelijalle. Värikoodien avulla on nimittäin mahdollista nähdä jo yhdellä vilkaisussa selkeä yleiskuva meneillään olevista tehtävistä. Limen CRM-järjestelmällä yrityksen markkinoinnista ja viestinnästä tulee entistä tehokkaampaa.

marinate