Mitä kieliä suomen päiväkodeissa ja kouluissa opiskellaan?

Suomessa opiskellaan verrattain paljon vieraita kieliä. Suomi on kielenä melko pieni, joten on ymmärrettävää, että tarve vieraiden kielten oppimiseen on tunnistettu. Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä tärkeämpää on, että kieltä opiskellaan mahdollisimman leikinomaisesti. Tässä artikkelissa kerromme Suomen päiväkodeissa ja kouluissa opiskeltavista vieraista kielistä.

Varhaiskasvatusta kielikylvyssä
Jos lapsen äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, hän voi hakeutua mahdollisuuksien mukaan päiväkotiin, jossa puhutaan hänen omaa äidinkieltään. Suomessa on esimerkiksi venäjän-, saksan- ja ranskankielisiä päiväkoteja. Suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat lapset voivat lisäksi hakeutua vieraskieliseen kielikylpypäiväkotiin, jossa osa päivittäisistä toiminnoista tehdään vieraalla kielellä, osa omalla äidinkielellä. Kielikylpypäiväkodissa vieras kieli tulee tutuksi leikinomaisesti ja lapsen on helppo siirtyä myöhemmin esimerkiksi vieraskieliseen opetukseen. Jos haluat tutustuttaa lapsesi varhaisessa vaiheessa vieraisiin kieliin, tutustu alueesi päiväkotivaihtoehtoihin.

Peruskoulun kielivaihtoehdot
Peruskoulujen kielivalikoima riippuu vahvasti siitä, missä kunnassa ja millä alueella lapsi asuu. Suurimmissa kouluissa on tarjolla painotettua opetusta, jossa ensimmäisen vieraan kielen opetus aloitetaan jo ensimmäisellä tai toisella luokalla, mutta suurimmassa osasta kouluista ensimmäinen vieras kieli on kolmannella luokalla alkava englanti. Toisen kotimaisen kielen eli ruotsin opinnot alkavat yleensä viimeistään seitsemännellä luokalla. Monissa kouluissa on mahdollista aloittaa toisen pitkän kielen opinnot neljännellä luokalla, ja yleisimmin Suomessa opiskellaan englannin ja ruotsin lisäksi saksaa, ranskaa tai venäjää.

marinate