Opintonsa voi tarkistaa helposti netissä

Opiskelijat työskentelevät tietokoneella akateemisen projektin parissa

Opintonsa voi nykyään tarkistaa kätevästi netissä. Koski-palvelu niputtaa yhteen tiedot jokaisen henkilön koulutuksesta ja yksittäisistä opintosuorituksista aina jo suoritettuihin tutkintoihin saakka. Koski-palveluun on koottu myös tiedot kaikista opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä osaamisvaatimuksista ja sisällöstä. Tiedot on koottu yhteen jo olemassa olevista ja tällä hetkellä perustettavista rekistereistä. Opetushallitus on perustanut Koski-palvelun yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Koski-palvelu on virallisesti astunut voimaan 1.1.2018. Koski-palveluun on koottu kuitenkin vain vuoden 1990 jälkeen suoritettuja tutkintoja ja opintokokonaisuuksia, joten kaikkien suomalaisten tietoja ei palvelusta löydy. Koski-palvelusta löytyvät myös tämän vuoden tammikuun jälkeen kirjatut peruskoulun, ammattikoulun ja lukion opiskeluoikeudet ja suoritukset. Palvelu on hyvin suojattu ja palveluun kirjautua pankkitunnuksin. Suunnitelmien mukaan Koski-palvelu käynnistyy täydessä laajuudessaan vuonna 2019. Koski-palvelun käyttö helpottaa asiointia erilaisissa yhteyksissä, kuten asioidessa esimerkiksi koulutuksen järjestäjien, työhaastattelijoiden, kuntien, Kelan ja työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa. Esimerkiksi, työhaastatteluun meneminen ei jännitä niin paljon kuin ennen, kun esimerkiksi kaikki suoritetut opintokokonaisuudet ovat palvelun avulla tarkkaan tiedossa.

Koski-palvelu auttaa opintojen etenemisessä ja työnhaussa

Koski-palvelun käyttö helpottaa asiointia monissa yhteyksissä. Helmikuussa 2018 avatun palvelun tarkoitus on palvella kaikkia suomalaisia. Lyhyessä ajassa avatun palvelun ansiosta kaikki kansalaiset ja viranomaiset saavat tarvitsemansa opintotiedot kätevästi yhdeltä sivustolta. Koski-palvelussa kaikkien kansalaisten tiedot ovat turvallisesti tallessa ja omia tietojaan voi verkkotunnusten avulla tutkia milloin itse haluaa. Koski-palvelun kautta välittyvät seuraavat tiedot, eli vuoden 2018 tammikuun jälkeen kirjatut peruskoulun, lukion ja ammattikoulun suoritukset ja opiskeluoikeudet. Vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkinnot, korkeakouluissa tapahtuneet suoritukset ja kaikki opiskeluoikeudet ovat katsottavissa vuodesta 1995 eteenpäin, mutta tässä voi esiintyä korkeakoulukohtaisia poikkeuksia. Koski-palveluun tiedot siirtyvät automaattisesti koulutuksen ja opetuksen järjestäjien omista järjestelmistä, joten tietojen kerääminen sekä toimittaminen sujuu joutuisasti. Koski-palvelu helpottaa myös koulutus- ja opintokokonaisuuksien arvioinnissa ja koulutusta koskevien tilastojen laadinnassa. Järjestäjän ei tarvitse ylläpitää päällekkäisiä rekistereitä, jolloin säästyy kätevästi sekä aikaa, että rahaa. Omia opintojaan on aina mukava seurata ja ne herättävät varmasti jokaisessa nostalgisia tunteita. Kesken jääneet opinnot kannattaa aina suorittaa loppuun, sillä opiskelu on aina arvokasta pääomaa. Tarkista opintosi netissä ja olet heti ajan tasalla suorittamiesi tutkintojen ja opintokokonaisuuksien suhteen.

Palvelun käyttö vähentää päällekkäistä työtä

Koski-palvelu on nyt siis virallisesti käytössä ja se on saanut ansaittua kiitosta monilta tyytyväisiltä käyttäjiltä. Mitä Koski-palvelu sitten itse asiassa pitää sisällään? Tällä hetkellä palvelussa on merkintä 3,6 miljoonasta henkilöstä, jotka ovat suorittaneet korkeakouluopintoja tai heillä on korkeakoulututkinto. Korkeakoulujen antamia tietoja on vuodesta 1995 lähtien, mutta kaikkien korkeakoulujen tietoja ei kuitenkaan vielä löydy. Ylioppilastutkinto koskevia tietoja palveluun on kerätty vuodesta 1990 alkaen. Palvelusta löytyvät nyt noin miljoonan ylioppilaan tiedot, ja sieltä löytyvät merkinnät myös kaikista yksittäisistä opintosuorituksista ja kesken jääneistä opinnoista. Palvelussa näkyvissä kesken jääneissä yliopisto-opinnoissa opintojen tila on passiivinen. Tilanteen ollessa sellainen, että tutkinnon suoritusaikaa on yhä jäljellä, opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä tiedekuntaan ja anoa takaisin opinto-oikeutta valmistumissuunnitelmalla. Internet tarjoaa opiskelijalle ajankohtaista tietoa, mutta opiskelija tarvitsee päivittäin myös riittävää lepoa, ruokaa ja juomaa, kenkiä sekä vaatteita. Kenkien valinnassa, converse on monen opiskelijan valinta, koska kysymyksessä ovat laadukkaat jalkineet, jotka kestävät hyvin hoidettuina vuodesta toiseen.

marinate