Ovatko sähköiset oppimateriaalit painettuja parempia?

Uudessa opetussuunnitelmassa korostuu digitaitojen merkitys. Tämä on ajanut monet koulut pohtimaan, millaisia oppimateriaaleja opetuksessa tulisi käyttää ja millaiset oppimateriaalit ovat oppimistulosten kannalta parhaita. Tässä artikkelissa kerromme sähköisistä oppimateriaaleista ja siitä, miten niitä voidaan hyödyntää opetuksen tukena.

Ensimmäiset sähköiset oppikirjat olivat käytännössä vain sähköisessä muodossa julkaistuja kirjoja, joiden sisältö oli sama kuin painetuissa versioissa. Toki esimerkiksi pdf-muotoinen kirja on toki kevyempi siirtää ja helpompi käyttää eri luokissa tai eri toimipisteissä, mutta toisaalta moni miettii, mitä lisäarvoa sähköisen version käyttö tässä tapauksessa tuo painettuun versioon verrattuna. Tekniikan kehittymisestä huolimatta moni kokee tietokoneen, tabletin tai puhelimen näytöltä lukemisen raskaaksi, varsinkin jos kyse on useamman sadan sivun pituisesta teoksesta.

Eräs internetin keskeisimmistä ominaisuuksista on vuorovaikutuksen mahdollisuuden ja tiedon verkottamisen aivan uudella tavalla. Oppimateriaalien kannalta tämä tarkoittaa sitä, että sähköiseen oppimateriaaliin voidaan lisätä linkkejä, joiden avulla opiskelija saa lisätietoa haluamistaan asioista. Myös sanakirjojen ja monenlaisten tietokantojen käyttö on sähköisissä ympäristöissä helppoa ja suoraviivaista. Uuden ajan oppimateriaalit voivatkin laajentua käytännössä valtavan suuriksi kokonaisuuksiksi, joista opiskelija poimii itselleen tärkeimmät tiedot. Tehtävien variointi on helppoa, ja internetympäristöissä tehtävien automaattinen tarkistus on melko helppoa toteuttaa.

Opetuksen käytännön suunnittelun ja toteutuksen kannalta sähköiset materiaalit ja ympäristöt tarjoavatkin ennen kaikkea mahdollisuuden opetuksen eriyttämiseen: siihen, että jokainen voi kehittyä omalla tasollaan ja siirtyä seuraavalle tasolle, kun aiemman tason tiedot ja taidot on saavutettu. Sähköisissä ympäristöissä opiskelijat voivat myös helposti tehdä yhdessä projektitöitä yli luokkarajojen ja jopa maan rajojen.

Tietoturvallisuus on eräs tärkeimmistä sähköisiin oppimisympäristöihin liittyvistä huolenaiheista. Pilvipalvelut ovat luotettavia paikkoja tiedon jakamiseen ja säilyttämiseen, mutta toisaalta nettimaailmassa mikään ei ole turvassa. Lähivuosina lainsäätäjien onkin oltava aiempaa ahkerampia ja päivitettävä erityisesti kouluja koskevat tietoturvalait ja -säädökset ajan tasalle siten, että kaikki opiskelijat ovat tasa-arvoisessa asemassa ympäri Suomen.

marinate