Suomen suurimmat yliopistot

Suomi on pieni maa, mutta siitä huolimatta maastamme löytyy monia laadukkaita yliopistoja, joissa tehdään maailmanluokan tutkimusta. Yliopistot ovat jossain määrin erikoistuneet, eikä kaikkia yliopistollisia oppiaineita opeteta kaikissa maamme yliopistoissa.

Pohjois-Suomi
Pohjoisessa Suomessa sijaitsee kaksi yliopistoa: Lapin yliopisto Rovaniemellä ja Oulun yliopisto Oulussa. Lapin yliopisto koostuu kasvatustieteiden, oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden ja taiteiden tiedekunnasta. Oulun yliopistossa puolestaan voi opiskella peräti kymmenessä tiedekunnassa, jotka on lueteltu seuraavassa:

  • Arkkitehtuurin tiedekunta
  • Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
  • Humanistinen tiedekunta (HuTK)
  • Kaivannaisalan tiedekunta (Oulu Mining School)
  • Kasvatustieteiden tiedekunta (KTK)
  • Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK)
  • Lääketieteellinen tiedekunta (LTK)
  • Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
  • Teknillinen tiedekunta (TTK)
  • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Oulun yliopisto tunnetaan laadukkaasta tutkimuksestaan monilla tieteenaloilla, esimerkiksi biokemiassa ja fysiikassa.

Itä-Suomi
Itä-Suomen yliopisto syntyi, kun Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyivät tammikuussa 2010. Opetusta tässä eräässä Suomen suurimmista yliopistoista tarjotaan 13 koulutusalalla ja lähes sadassa eri pääaineessa tai koulutusohjelmassa. Itä-Suomen yliopistossa on neljä ttiedekuntaa: filosofinen, luonnontieteiden ja metsätieteiden, terveystieteiden sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.

Länsi-Suomi
Määrällisesti maamme länsiosassa on eniten yliopistossa, sillä Länsi-Suomessa sijaitsevat Vaasan yliopisto, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto.

Etelä-Suomi
Etelä-Suomessa on kaksi suurta yliopistoa: Helsingin yliopisto sekä Aalto-yliopisto, joka syntyi vuonna 2010 Teknillisen korkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhdistyessä. Aalto-yliopisto on hallinnollisesti jaettu kuuteen erilliseen korkeakouluun.

marinate