Yksityiskoulut – Vaihtoehto julkisille kouluille?

Suurin osa suomalaisista lapsista käy julkista koulua, joka on Suomessa verrattain korkeatasoinen. Yksityiskouluja on kuitenkin tarjolla, mutta ne eivät ehkä ole saavuttaneet suurta tunnettuutta kansan keskuudessa. Moni vanhempii kuitenkin pohtii, kannattaisiko lapsen opiskelupaikaksi valita yksityiskoulu vai tavallinen koulu. Keskustelua on myös käyty yksityiskoulujen rahoituksesta ja ennen kaikkea siitä, että yksityiskoulut saavat joissakin kaupungeissa jopa 600 euroa enemmän rahoitusta oppilasta kohden kuin julkiset koulut. Keskustelu käy kiivaana, sillä samaan aikaan monissa kouluissa kamppaillaan laskeneiden määrärahojen kanssa ja yritetään tehdä valintoja sen suhteen, mihin vähät rahat käytetään.

Suomessa on noin 80 yksityistä oppilaitosta, joista tosin vain osa tarjoaa peruskouluopetusta. Joidenkin mielestä kuvaavampi termi Suomen yksityisille kouluille olisikin itsenäinen koulu, sillä suurin osa yksityisten koulujen opiskelijoista opiskelee niin sanottua yleispedagogiikkaa. Toiseksi eniten opiskelijoita on erilaisissa kielikouluissa. Iän näkökulmasta suurin osa yksityiskouluja käyvistä oppilaista on tällä hetkellä yläkouluikäisiä eli noin 13-16-vuotiaita nuoria.

Suomessa opetus on pääsääntöisesti yhdenmukaista ja melko tasalaatuista sekä yksityiskouluissa että julkisen puolen kouluissa. Yksityiskoulu voi käytännössä olla jonkin oppilaan lähikoulu. Esimerkiksi Helsingissä yksityisiä kouluja on koulujen kokonaismäärästä noin kolmasosa. Yksityiskouluista vain pieni osa on sellaisia, joilla ei ole kaupungin kanssa yhteistyösopimusta. Nämä oppilaitokset, kuten Steiner-koulut, antavat yleensä opetusta alakoulusta lukioon saakka.

marinate