Educa-messuilta uutta tietoa kasvatuksen ammattilaisille

Educa-messut on opetus- ja kasvatusalan johtava valtakunnallinen koulutustapahtuma, joka järjestetään vuosittain tammikuussa. Messujen tapahtumapaikkana toimii monista muistakin tapahtumistaan tunnettu Helsingin Messukeskus, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä Helsingin Pasilassa. Messun kohderyhmään kuuluvat kaikki opetus-, kasvatus- ja koulutusalan ammattilaiset, näitä aloja opiskelevat sekä kuntien hallinnossa toimivat, jotka työssään ovat tekemisissä opetukseen liittyvien asioiden kanssa.

Messuilla esitellään alan uusimpia oppimateriaaleja, opetusvälineitä, tietotekniikkaratkaisuja sekä monenlaisia palveluita, joita opetuksen ja oppimisen tukena voidaan käyttää. Messujen järjestämisestä vastaavat opettajien ja rehtoreiden ammattijärjestöt sekä Opetushallitus, joka on Suomessa merkittävä, valtion oma opetusalan toimija.

Educa-messut ovat opettajien tärkein valtakunnallinen tapahtuma, ja vieraita on odotettavissa vuoden 2018 messuille jopa yli 10 0000. Tänä vuonna keskustelua käydään erityisesti seuraavien teemojen ympärillä:

  • Opettajan työn rajaaminen, työssä jaksaminen ja työturvallisuus
  • Opettajan, oppilaan ja opetusyksikön hyvinvoinnin askelmat
  • Oppijoiden osallisuus ja yhteisöllisyyden luominen
  • Millaisilla työkaluilla rakennetaan tulevaisuuden koulua?
  • Esimiestyö muutosten keskellä, johtamisen moninaisuus ja henkilöston hyvinvointi
    Messujen monilla lavoilla käydään kymmeniä paneelikeskusteluja monista ajankohtaista aiheista. Äänensä saavat kuuluviin opetushallinnossa työskentelevät, opetussuunnitelmia laativat, oppimateriaalien tekijät ja tietysti myös opettajat, joiden arkisessa aherruksessa kaikki opetusalan muutokset ehkä selvimmin näkyvät. Opettajat saavat messuilta tuhdin tietopaketin, mutta myös paljon ideoita ja uusia tuulahduksia oman opetuksensa kehittämiseen ja opettajana kehittymiseen.
marinate