Koulutus

Suomalainen koulutus on maailman arvostetuinta. Esimerkiksi wikipedia kirjoittaa laajasti

the Finnish education suomalaisesta koulutuksesta. Aiheesta löytyy paljon suomalaisia ja kansainvälisiä julkaisuja. Tässä lyhyessä artikkelissa keskustelen mitä suomalaisen koulutuksen takana on.

Suomessa panostetaan paljon koulutukseen, esimerkiksi valtion budjetista. On todettava, että suomalainen koulutus eroaakin suuresti monen muun maan koulutuksesta. Yhtenä mielenkiintoisena esimerkkinä mainittakoon se, että Suomessa opiskelijoilla on paljon vähemmän kotitehtäviä kuin monessa muussa maassa, mutta silti oppimustulokset ovat hämmästyttävän hyviä. Myös koulurakennuksiin panostetaan ja investoidaan paljon rahaa. Suomessa opettajat ovat usein hyvin koulutettuja, ja heillä on varsin hyvä palkka. Opettajan työ on Suomessa myös hyvin arvostettua. Opettajankoulutus Ssuomessa on huippuluokkaa ja moni nuori haluaa opiskella opettajaksi.

Opiskelijan profiili on muuttunut paljon vuosien saatossa. Nykyään opiskelijalle todella tärkeää on käytettävissä olevat tekniset laitteet. Monilla koululaisilla on viimeistä huutoa olevat puhelimet, usein iphonet. Opiskelijaa kiinnostaa paljon esimerkiksi laadukkaat käytetyt iphonet ja muu arvokas elektroniikka. Käytetyt iphonet ovat Suomessa usein erittäin laadukkaita ja oppilaalle hyvien ominaisuukisien lisäksi eräänlainen statussymboli. Ne ovat usein myös varsin uusia ja hyväkuntoisia, joten siitä että ne ovat käytettyjä, ei tule varsinaista haittaa. Koulussa käytetään myös paljon erilaisia sovelluksia

Apple.com, kuten kahoot tai duolingo. Sovelluksista onkin tullut luonnollinen osa opiskelua ja esimerkiksi kännykän käyttö monessa luokassa on aivan normaalia ja hyväksyttävää, jopa osa opiskelua.

Suomalaisesta koulutuksesta otetaan mallia ympäri maailmaa. Suomalaista koulutusta jäljitellään ja suomalaisiin oppilaitoksiin tehdsään tutustumiskäyntejä ympäri maailmaa. Mikä sitten on suomalaiset koulutuksen salaisuus? Siihen ei varmasti ole yhtä, yksiselitteistä vastausta. Katsotaan kuitenkin joitakin syitä miksi suomalainen koulutus on huippuluokkaa. Ensinnäkin, Suomessa ryhmäkoot ovat hyvin pieniä. Opettajan ja oppilaan välinen suhde on usein epämuodollinen, jopa kaverillinen ja opettajalle on ehkä helppo puhua mahdollisista ongelmista. Suomalainen kouluutusjärjestelmä pyrkii tasa-arvoisuuteen ja siihen etteivät erot ryhmissä olisi liian suuria. Suomessa koluissa on myös erilaisia etuja, kuten ilmaiset koulukirjat ja ilmainen kouluruoka.

Suomalaisille on tietysti paljon etua, että koulutusta pidetään maailman huippuna. Tämä tarjoaa myös suomalaisille yrtiyksille ja liike-elämälle paljon mahdollisuuksia ja markkinoita ulkomaille. Suomalaista osaamista arvostetaan jo senkin takia, että suomalaista koulua pidetään erinomaisena. Suomen on kuitenkin tehtävä jatkuvasti töitä, jotta koulutuksen taso säilyy, eikä tuudittautua siihen ajatukseen, että olemme pysyvästi maailman parhaimmistoa.

marinate